Waspik, Zaterdag 30 mei 2015, 14.30 uur

DSC_0034

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van het Mattheus de Crane-orgel (1767) in de Hervormde Kerk te Waspik.

Dit orgel bleef materieel bijzonder gaaf bewaard, zij het dat bij herstellingen in de 20e eeuw de oorspronkelijke windvoorziening, een deel van de mechanieken en één register verloren gingen.

Bij de restauratie, uitgevoerd door de orgelmaker J.C. van Rossum (andel) is de toestand van 1767 hersteld. De oorspronkelijke kleurstelling van de orgelkast werd hersteld door de restauratieschilder Gerard de Jongh (Waardenburg). Adviseur bij de restauratie was Peter van Dijk (Utrecht), in samenwerking met Wim Diepenhorst (namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Het resultaat van de werkzaamheden wordt gepresenteerd op

zaterdag 30 mei 2015 om 14.30 uur

Wim Diepenhorst zal de verschillende klankkleuren van het orgel laten horen in improvisaties en Peter van Dijk speelt 18e eeuwse Nederlandse, Duitse, Franse en Italiaanse composities.

Het adres van de kerk is: Raadhuisstraat 17, 5165 CH Waspik. Er is voldoende parkeergelegenheid op het marktplein naast de kerk.

 

Update (2021)

Een uitgebreid verslag over de restauratie werd in 2017 gepubliceerd.

Organist Reinier Korver portretteerde het orgel in het kader van zijn Brabants Orgelproject:

Vleuten, Vrijdag 22 mei 2015

Version 2

De huidige subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie van monumentale orgels blijken niet alleen bij kerkbesturen maar ook bij gemeente- en provinciebestuurders vaak niet genoegzaam bekend te zijn.

Daarom organiseert de Stichting Utrecht Orgelland, op initatief van Peter van Dijk, Rogér van Dijk en Jaap Jan Steensma, een informatiebijeenkomst over dit thema.

Deze vindt plaats op vrijdag 22 mei, van 13 tot 15.30 uur, in de Torenpleinkerk, Schoolstraat 5, 3451AA Vleuten.

Wim Diepenhorst, specialist Klinkende Monumenten van de RCE, zal de huidige subsidieregelingen uitgebreid uit de doeken doen..

Rogér van Dijk zal de rol van de orgeladviseur bij onderhoud en/of restauratie van monumentale orgels belichten.

Als praktijkvoorbeeld zal het Bätz-orgel (1809) in de Torenpleinkerk dienen. Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma zijn onlangs benoemd tot adviseurs bij de voorgenomen onderhouds- en restauratie-werkzaamheden aan dit orgel. Jaap Jan heeft het historisch onderzoek ter hand genomen. Hij zal de ontstaansgeschiedenis belichten en de contouren van het herstelplan schetsen. Peter zal een en ander met klankvoorbeelden illustreren.

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk. Men wordt wel vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden bij het secretariaat van Utrecht Orgelland: Willem-Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk, e-mail j.siemons1@gmail.com.

Vrijdag 17 april 2015

Sinds 2012 is Peter als adviseur betrokken bij het ontwerpen van een nieuw orgel voor Muziekcentrum TivoliVredenburg. Op 17 april 2015 heeft de officiële perspresentatie voor dit instrument plaatsgevonden.

Presentatie door Peter van Dijk over het ontwerp van een nieuw orgel voor TivoliVredenburg

Presentatie door Peter van Dijk over het ontwerp van een nieuw orgel voor TivoliVredenburg

 

 

Uitgebreid persbericht

Het orgel werd in 2017 in gebruik genomen. In het AD verscheen een artikel van Jette Pellemans. TivoliVredenburg en orgelmaker Gebr. Van Vulpen maakten enkele filmpjes van het maak- en denkproces.

Over het tekenproces:

Een rondgang door het orgel:

Een reportage van RTV Utrecht: