,

Informatiebijeenkomst subsidieregelingen

Vleuten, Vrijdag 22 mei 2015

Version 2

De huidige subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie van monumentale orgels blijken niet alleen bij kerkbesturen maar ook bij gemeente- en provinciebestuurders vaak niet genoegzaam bekend te zijn.

Daarom organiseert de Stichting Utrecht Orgelland, op initatief van Peter van Dijk, Rogér van Dijk en Jaap Jan Steensma, een informatiebijeenkomst over dit thema.

Deze vindt plaats op vrijdag 22 mei, van 13 tot 15.30 uur, in de Torenpleinkerk, Schoolstraat 5, 3451AA Vleuten.

Wim Diepenhorst, specialist Klinkende Monumenten van de RCE, zal de huidige subsidieregelingen uitgebreid uit de doeken doen..

Rogér van Dijk zal de rol van de orgeladviseur bij onderhoud en/of restauratie van monumentale orgels belichten.

Als praktijkvoorbeeld zal het Bätz-orgel (1809) in de Torenpleinkerk dienen. Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma zijn onlangs benoemd tot adviseurs bij de voorgenomen onderhouds- en restauratie-werkzaamheden aan dit orgel. Jaap Jan heeft het historisch onderzoek ter hand genomen. Hij zal de ontstaansgeschiedenis belichten en de contouren van het herstelplan schetsen. Peter zal een en ander met klankvoorbeelden illustreren.

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk. Men wordt wel vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden bij het secretariaat van Utrecht Orgelland: Willem-Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk, e-mail j.siemons1@gmail.com.