,

Nieuws over Vitus Wiegleb

Utrecht, 30 april 2016

Foto: Piet Bron

In de mei-uitgave van Het Orgel beschrijft Peter van Dijk het onderzoek naar, en restauratie van het koororgel van de Grote- of Sint Barbarakerk in Culemborg. Van dit orgel was al bekend dat het pijpwerk van Apollonius Bosch bevat. Welke orgelmaker verantwoordelijk was voor de omvangrijke werkzaamheden die het instrument in de 18e eeuw onderging, was tot nu toe een groot mysterie.

Peter van Dijk is, na alle opties overwogen en (nogmaals) tegen het licht gehouden te hebben, tot de overtuiging gekomen dat het hier moet gaan om werk door Vitus Wiegleb. Van deze orgelmaker, die (enigszins) verwant was aan Christian Müller, is nog niet eerder een bewaard gebleven orgel geïdentificeerd. Het Culemborgse koororgel is dus een unicum.

Peter van Dijk presenteert zijn onderzoek in twee artikelen. Het eerste is een verslaglegging van het onderzoek naar het Culemborgse koororgel. Het tweede heeft orgelmaker Vitus Wiegleb als hoofdonderwerp.

Losse uitgaven van Het Orgel zijn ad € 11 (incl. verzending) te bestellen via: verkoop@kvok.nl.