,

Excursie naar het Nederlands Muziek Instituut

Den Haag, vrijdag 18 maart 2016, 13.15 uur

Op vrijdag 18 maart 2016 organiseren Dick van den Hul en Jaap Jan Steensma, in samenwerking met Frits Zwart een middag rondom top-bronnen op het gebied van clavichord- en orgelbouw. Uitgangspunt is de rijke schat van het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag.

Screen Shot 2016-03-16 at 02.03.15

Het Nederlands Muziek Instituut beschikt over een indrukwekkende collectie originele bronnen. Dit type bron is vanuit het oogpunt van conservering en instandhouding doorgaans wat minder goed toegankelijk. Dankzij moderne uitgaven, facsimile’s en online-edities kunnen klavierspelers, organisten, onderzoekers en liefhebbers in de regel weliswaar kennisnemen van de inhoud, toch is het inspirerend een authentiek en invloedrijk exemplaar van 400 of 500 jaar oud in het echt te zien.

Voor de bespeler van clavichord en/of orgel

Op deze middag zullen enkele van de belangrijkste werken uit de NMI-collectie worden tentoongesteld en voorzien van korte inleidingen die gericht zijn op de geïnteresseerde liefhebber (dus niet de expert). De presentaties gaan steeds uit van het perspectief van de klavierspeler: wat heb je eraan, wat zijn de relaties met andere bronnen en wat maakt deze bron zo uniek? Op verzoek van de organisatie focussen inleiders Tom Brockmeier en Jaap Jan Steensma zich op de onderwerpen ‘clavichord’ en ‘huisorgel’. Na afloop van iedere presentatie is er gelegenheid de bron (onder toezicht) van dichtbij te zien.

Voorbeelden

Tijdens deze ‘muziektentoonstelling+’ zullen originele edities te zien zijn van o.a. Virdung (Musica getutscht 1511), Praetorius (Syntagma Musicum 1615-20), Kircher (Musurgia Universalis 1650), Hess (Dispositien 1774 en MS Vervolg s.d.) en Dom Bedos (L’art du facteur d’orgues 1766-1778).

Exclusiviteit

Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal heeft de bijeenkomst een semi-open karakter: deelnemers die zich nog niet eerder of elders hebben opgegeven wordt gevraagd dit alsnog te doen via jaapjan [at] orgeladvies.nl . Mocht de groep te groot blijken te worden, dan behoudt de organisatie zich het recht voor enkele reserveringen af te wijzen.

Programma

13.15 – verzamelen bij meeting point in het atrium van Gemeentehuis Den Haag
13.30 – bezoek Nederlands Muziek Instituut, welkom door Frits Zwart en Jaap Jan Steensma
13.45 – Tom Brockmeier: het clavichord in NMI-bronnen
14.30 – Bezichtiging besproken materiaal, nadere toelichting, vragen
14.45 – Pauze
15.15 – Jaap Jan Steensma: het huisorgel in NMI-bronnen
16.00 – Bezichtiging besproken materiaal, nadere toelichting, vragen
16.15 – Einde

Opgave jaapjan [at] orgeladvies.nl
Kosten geen, koffie voor eigen rekening.

Adres
Haags Gemeentearchief
Spui 70
2511 BT Den Haag