,

Artikel over Petrus van Oeckelen in afscheidsbundel Jan Luth

Op 10 november jongstleden nam Jan Luth, vanwege pensionering, afscheid als docent Liturgiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij die gelegenheid werd hem een bundel aangeboden die als titel heeft: Bach, het kerklied en het orgel. De bundel is een initiatief van zijn (oud-)studenten Jaco van der Knijff, Justin Kroesen en Jan Smelik, die ook de redactie voerden en zelf bijdragen leverden. Tien collega’s en/of andere oud-studenten van Jan Luth gaven – met vreugde – gevolg aan de uitnodiging ook een artikel te schrijven. Zoals de titel reeds aangeeft, handelen de bijdragen over de drie terreinen waarop Luth professioneel actief was/is. Het boek opent met een overzicht van Luths opleidingen en wetenschappelijke activiteiten, en besluit met een bibliografie van zijn artikelen en boeken.

Peter van Dijk schreef in deze bundel een artikel over Petrus van Oeckelen en zijn eerste orgel, met daarin veel tot op heden niet bekende informatie over deze orgelmaker en zijn opus 1 (1819). Dit kan worden beschouwd als opmaat van een boek over de orgelmakerij Petrus van Oeckelen en Zonen, dat naar verwachting in 2019 zal verschijnen.

Bach, het kerklied en het orgel is uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) en de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK). Het boek kost slechts 15 Euro (exclusief verzendkosten) en is o.a. te bestellen via een link op orgelenkerkmuziek.nl.

 

Het Van Oeckelen-orgel (1819) in de St.-Clemenskerk te Havelte.
Foto: Jan Smelik.