,

Impressies en overwegingen bij het Deventer Ibach-orgel

In de september-uitgave van vakblad Het Orgel verschijnt het tweede deel van Rogér van Dijks artikel over de geschiedenis van het Ibach-Orgel (1868) in de Broederenkerk te Deventer. Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma publiceren, als zelfstandige aanvulling, daarbij hun ‘impressies & overwegingen’ m.b.t. de restauratie (2014) door Gebr. Van Vulpen. Omdat Duitse orgels uit het derde kwart van de negentiende eeuw in Nederland relatief onbekend zijn, wordt in dit artikel uitgebreid stilgestaan bij de stilistische achtergronden, de dispositie- en registratieprincipes van dit orgeltype.

Losse uitgaven van Het Orgel zijn ad € 11 (incl. verzending) te bestellen via: verkoop@kvok.nl.