,

Loodcorrosie in orgelpijpen

Utrecht, Maandag 29 juni 2015

Screen Shot 2015-06-05 at 01.24.57

De laatste tijd wordt corrosie van loden orgelpijpen meer en meer als een probleem ervaren. Op 16 mei j.l. vond er in Het Orgelpark een Colloquium plaats over dit onderwerp. In de nieuwste uitgave van vakblad Het Orgel vat Jaap Jan Steensma samen wat er die middag zoal aan de orde gekomen is.

Losse uitgaven van Het Orgel zijn ad € 11 (incl. verzending) te bestellen via: verkoop@kvok.nl.

 Een voorproefje van het artikel is hier te vinden.