,

Nieuws over Cornelis Verweys

Tijdens onderzoek naar het orgel van de Pieterskerk in Breukelen zijn, bij toeval, enkele gegevens ontdekt over Cornelis Verweys (1903-1982), een orgelmaker met een niet onomstreden reputatie.

Cornelis Verweys werd als achttienjarige benoemd tot organist van de Hervormde Gemeente Breukelen, in de kerk waar zijn vader predikant was. Als organist is hij tevens adviseur van de Kerkvoogdij. Samen met A. Standaart ontwikkelt Verweys (niet-gerealiseerde) plannen om het Bätz-orgel (1787) te restaureren en uit te breiden.

Deze episode uit Breukelens orgelgeschiedenis staat beschreven in het decembernummer van De Orgelvriend. Sinds 2016 draagt Jaap Jan Steensma af en toe bij aan het tijdschrift onder de rubriekstitel ‘Oud Papier’. Afleveringen van deze rubriek zijn maximaal 2 tot 3 pagina’s lang en stellen een archiefdocument centraal.

Eerdere afleveringen betroffen documenten over de oorspronkelijke temperatuur van het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk te Amersfoort en de catalogus van de muziekbibliotheek van Cornelis Schuyt.

Losse nummers en abonnementen zijn te bestellen via de website van De Orgelvriend.

 

Het G. Th. Bätz-orgel van Breukelen zoals Verweys dat gekend heeft.
Met dank aan orgbase.nl.