,

Nieuw verslag over Loodcorrosie

Utrecht, 2 maart 2016

 

Orgelpijpen met een hoog loodgehalte kunnen onderhevig zijn aan corrosie. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Het Orgelpark heeft in 2015 een Colloquium over dit onderwerp plaatsgevonden in Het Orgelpark.

Om het (internationaal) uitwisselen van informatie over het probleem verder te bevorderen, organiseerde Het Orgelpark op 6 februari jongstleden een nieuw Colloquium. In de jongste editie van Het Orgel publiceert Jaap Jan Steensma een kort verslag van deze bijeenkomst, waarin ook enkele van de meest opvallende resultaten aan de orde zullen komen.

Losse uitgaven van Het Orgel zijn ad € 11 (incl. verzending) te bestellen via: verkoop@kvok.nl.