,

Workshop over Middentoon

Waspik: zaterdag 24 oktober 2015

Het recent gerestaureerde De Crane-orgel in Waspik kreeg zijn middentoon-stemming terug. Veel organisten en orgelliefhebbers hebben nog een zekere ‘koudwatervrees’: hoe ga je om met deze, in Nederland nog tot in de 19e eeuw toegepaste stemming?

Reden om in Waspik een middagworkshop te organiseren. Allereerst zal orgelmaker Hans van Rossum in samenspel met orgeladviseur Peter van Dijk het orgel presenteren en de restauratie kort toelichten. Daarna zullen Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma nader ingaan op de middentoonstemming zelf, het gebruik van bepaalde toonsoorten en samenklanken, en het eventueel gewenste transponeren van liederen naar andere toonsoorten. Zij zullen daarbij ook gebruik maken van het Liedboek (2013). Klankvoorbeelden zullen dit alles verduidelijken. Er zal een (ook digitaal verkrijgbaar) bundeltje beschikbaar zijn met getransponeerde liedzettingen.

De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor organisten, maar ook voor orgelliefhebbers.

De presentatie en workshop vindt plaats op zaterdagmiddag 24 oktober a.s., aanvang 13.30 uur. De bijeenkomst zal om uiterlijk 16.30 uur worden afgesloten met een orgelbespeling. Halverwege is er een (koffie)pauze.

De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de dekking van de kosten. Voor de organisatie van deze workshop wordt samengewerkt met de Brabantse Orgelfederatie.

Wanneer u wilt deelnemen aan deze middag vragen wij u dit te mailen aan
excursie@brabantorgel.nl zodat bekend is op hoeveel deelnemers gerekend kan worden.

DSC_0034