Jaap Jan Steensma is organist van de Universiteit Utrecht, de OLV Onbevlekt Ontvangen te Hilversum en (als assistant) van de Holy Trinity Anglican Church in Utrecht. Daarnaast speelt hij regelmatig basso continuo of ‘groot orgel’ in vocale en/of instrumentale concerten.

Sinds het ‘cum laude’ afronden van zijn adviseursopleiding (LOTO) werkt Jaap Jan als gecertificeerd orgeladviseur. Hij is gelieerd aan de Commissie Orgelzaken van de PKN en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland. Op het gebied van orgeladvies werkt hij intensief samen met oud-mentor en inmiddels-collega Peter van Dijk.

Als docent Historical Documentation and Performance Practice is JJ sinds enige jaren verbonden aan de Oude Muziek-afdeling van de HKU-Utrechts Conservatorium en in 2014 mocht hij meewerken aan de inhoudelijke en artistieke vormgeving van de derde editie van het Bachfestival Dordrecht.

Voor dit festival heeft Jaap Jan in 2014/2015 het concept en de programmering ontworpen van de muzikale invulling voor Koningsdag ‘nieuwe stijl’. Dit evenement vond plaats in de Grote Kerk te Dordrecht op 27 april 2015 en het werd live uitgezonden op TV.

Tijdens zijn studie was Jaap Jan bestuurslid van studievereniging Hucbald (muziekwetenschap, Utrecht) en gaf hij rondleidingen in Museum Speelklok. JJ werkte mee aan de digitalisering van het orgelarchief van de Utrechtse orgeldeskundige Lambert Erné (1915-1971) en had hij zitting in de forumcommissie van de KVNM. In de periode 2013-2016 was hij (bestuurs)lid van het Gregoriaans Koor Utrecht en sinds 2015 is hij lid van de adviescommissie (muziek) van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Utrecht) en bestuurslid van de Stichting Orgelarchief M.A. Vente.

Lees meer:
Lijst met publicaties van Jaap Jan
Lijst met projecten van Jaap Jan