Bij nieuwbouw- of restauratie van een orgel wordt meestal één orgeladviseur aangesteld, bij grote projecten soms twee. Orgeladvies.nl is een permanent samenwerkingsverband van twee gecertificeerde orgeladviseurs en is als zodanig een internationale primeur. Het voor een project noodzakelijke onderzoek kan door twee mensen worden gedaan, wat een extra kwaliteitsimpuls en een tijdsbesparing oplevert. Alle door een van beide adviseurs opgestelde inhoudelijke stukken, zoals rapporten, tussen- en eindverslagen, worden door de ander kritisch ‘meegelezen’ en ook dat draagt bij aan de kwaliteit van het geleverde werk.

Op de langere termijn geldt voor Peter dat kennis kan worden overgedragen en continuïteit gewaarborgd is, en voor Jaap Jan dat ervaring in het werkveld sneller en doeltreffender wordt opgedaan. Met hun intense betrokkenheid bij het fenomeen ‘orgel’ en door hun kritische vak-instelling houden beiden elkaar scherp.

Lees meer:
Orgeladvies: een introductie
Onderdelen van orgeladvies
Van rijkswege als monument beschermde orgels