De hoofdonderdelen van het orgeladvieswerk zijn (achtereenvolgens) het:

  • opstellen van een rapport (bestek), bij orgelrestauraties op basis van onderzoek in de literatuur, de archieven en het orgel zelf;
  • (indien van toepassing) begeleiden en evalueren van een offertetraject;
  • (bij restauraties van rijksbeschermde orgels) begeleiden van het vergunningstraject in nauw overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE);
  • desgewenst opstellen van tussenrapportages;
  • adviseren bij subsidieaanvragen en/of fondswerving;
  • toezicht houden op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden;
  • organiseren en mede uitvoeren van een eindkeuring en een (her)ingebruikneming;
  • opstellen van een eindverslag.

Orgeladviseurs werken in opdracht van (toekomstige) eigenaren, staan hen bij en zijn aan hen verantwoording schuldig. Zij behartigen de belangen van de eigenaar/opdrachtgever in communicatie met de aannemer (orgelbouwer) en indien van toepassing de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Lees meer:
Orgeladvies: een introductie
Van rijkswege als monument beschermde orgels
Samenwerkingsverband Orgeladvies.nl