Er is geen land ter wereld dat een zodanig rijke verscheidenheid aan pijporgels kent als Nederland. Die verscheidenheid betreft zowel grootte, technische opbouw, uiterlijke verschijningsvorm als klankkarakter. Het oudste bewaard gebleven Nederlandse orgel dateert in aanleg uit 1479. Sedertdien zijn er – tot op de huidige dag – duizenden nieuwe orgels gebouwd.

Vele daarvan zijn helaas naderhand verdwenen. Ruim 1600 wel bewaard gebleven orgels uit de 16e-20e eeuw genieten rijksbescherming in het kader van de Monumentenwet. Daarnaast zijn minstens evenveel andere orgels vanwege hun technische en artisiteke kwaliteiten óók zorgvuldige en op maat toegesneden zorg waard.

Die zorg vereist een grote specialistische kennis. Een orgeladviseur heeft die in huis en begeleidt nieuwbouw-, onderhouds- en restauratieprojecten van orgels. Zijn werk is te vergelijken met dat van een architect.

Lees meer:
Onderdelen van orgeladvies
Van rijkswege als monument beschermde orgels
Samenwerkingsverband Orgeladvies.nl